fiskens andra sida

Fiskeriverket lägger också ut sin nya rapport (pdf) om fiskbeståndet.

Efter en mycket snabb genomläsning tycker jag att WWF och Fiskeriverket lutar Ã¥t samma hÃ¥ll, bÃ¥da vill att vi konsumerar fisk pÃ¥ ett hÃ¥llbart sätt. Skillnaden är att WWF är oerhört svartvit och tydlig (ät – ät ej) med Fiskeriverkets skrivelse är späckat med meningar som ”inga riktade undersökningar görs som kan ligga till grund för bedömning av status” och ”fÃ¥ngsten bör inte öka över senare Ã¥rs medelnivÃ¥”.

Det gör deras rapport svårare att ta till sig. Mycket få arter får ett totalt fiskestopp. Vem har rätt? Jag fortsätter att läsa och fundera.  Dessutom ska jag läsa fiskeriverkets artikel om ekosystemansatsen. Alltså att hur man sköter fiskresursen på ett hållbart sätt genom att ta ett helhetsgrepp:   människans sociala och ekonomiska behov, den fysiska miljön och samspelet mellan olika varelser.

1 kommentarer