Taggad: Göteborg. Årets konditor

göteborgare årets konditor

Maria Grave Maria Grave gjorde de mest förtjusande krokanbollar jag sett (på bild). Jag hade inte ens kommit på tanken att göra bollar av ihopsatt blommor i krokan och bugar därför djupt i beundran.

Maria lyckades dessutom imponera en jury med Tony Olsson i spetsen och vann därmed titeln årets konditor. Om jag förståt det hela rätt äger hon G Chocolat vid Grönsakstorget och jobbar dessutom på (driver?) Bröd och Bakverk i Mölndal som jag inte har hört talas om. Och då kan det vara värt att påpeka att jag är född och uppvuxen i Mölndal och talar den mest förtjusande bredan mölndalska när jag är nervös.