språkförbistro

Tillbringade lunchen med ungefär hälften av LNB. Vi  skulle träffas vid Medelhavsmuséet och när jag bad om ytterligare vägbeskrivning (ja, jag har varit där förut men kände mig en smula förvirrad idag) fick jag förklaringen att det låg mitt emot UD. Hrmf, typiskt ledarskribenter! Hade någon frågat mig var UD låg hade jag å andra sidan antagligen svarat att det låg på samma gata som F12.

2 kommentarer