föräldrafråga

Pappa, har alla militärförläggningar ett konditori eller är det bara Karlsborg?

en kommentar

  1. owe brax

    Marketenteri fanns på alla regementen på min tid.Där fanns kiosk och caférörelse. Det fanns också ett bageri som försåg regementet med bröd och kakor till marketenteriet- kallat ”markan”. På större övningar fanns en
    ”markalåda” med. Namnet har italienskt ursprung!// pappan