föräldrafråga

Pappa, har alla militärförläggningar ett konditori eller är det bara Karlsborg?

en kommentar