bland te-amassadörer och te-lådor del 2

M har insett faktum. Det finns för få krogar som erbjuder grönt eller teinfritt te. Därför bär hon med sig ett urval av påsar med grönt te. Twining har förstått att det finns en marknad och tagit fram en liten specialask för ändamålet.

Det är inte bara Twinings som vurmar för tedrickarna. Hos Liptons kan man bli te-ambassadör och belönas med teer i en tjusig cederträlåda mot att man bombaderar bekantskapskretsen med te-älskande sms.

Varför man som te-älskare skulle vilja marknadsföra pås-te förblir en gåta för mig. Kanske skulle jag förstå det bättre om jag var mindre av en te-elitist.

4 kommentarer