dubblering i sabrering

Jag slank med i Svenska Sabreringssällskapet för några år sedan och nu får jag reda på att det finns möjligheter att gå med i ytterligare en herrklubb. Senhösten 2008 kommer det bildas en svensk gren av den internationella och ursprungliga (?) sabreringsklubben Confrérie du Sabre d’Or.

I Danmark har sällskapet funnits i 18 år och har avdelningar i Aalborg och Vejle. Initiativtagarna i Sverige heter Lars Carstens, Evert Grahn (är det samme Evert som jobbar med kocklandslaget?) och Nils-Gustav Wihed. Alla tre bor i Halmstad, men trots det är det Stockholm. Göteborg och Malmö som kommer att få lokala avdelningar under året.

Innebär detta en dubblering av organiserade sabrörer eller kommer det vara stor överlappning mellan föreningarna?

Sabreringslänkar:
Köp din egen sabel och Köp sabeln i Sverig men glöm inte att det går lika bra med baksidan på en tung kockkniv.

Läs mer om sabrering på bloggen.

1 kommentarer