blå åkrar (Week 36)


Vi ser inte landskapet under havets yta, men det ser ut precis som på land med klippor och skrevor. Istället för buskar och fåglar finns där alger och fiskar. Den blå åkern är dold för de flesta av oss. Åkern vi ser, den på land, har vi plattat till för att förenkla kultiveringen.

The landscape under the sea is hidden from view, but under the surface it looks just like on land with rocks and crevices. Instead of bushes and birds there are algae and fishes. These fields of blue are hidden for us. The field we do see, on land, we have smoothed to simplify cultivation.

Kommentarer stängda.